ALT BEGYNNER I DET SMÅ...

Som lita måtte eg bli bert inn i hytta med skia på når kvelden nerma seg og middag stod dampande på bordet. Den frie oppdragelsen i det fri, tida og naturen me brukte i oppveksten er eg sikker på er utfallet for korleis eg lev den dag i dag. 

Det er ingen anna en mine foreldre som skal ha era for å ha skapa mine verdiar og framtid. Me har alltid brukt naturen rundt oss som fritid og ferie, og lert å sjå det unike i naturen. Kva verdi og ro den gir. Mamma og Pappa, takk for alle dei gongene dokken drog heile familien til fjells. Enten til fots eller på ski. Ingen anna stor verdi enn det kunne eg ønska å eiga. 

Bål, gummistøvlar og snop ifrå lokalshappå ...good viiibes !